Pagrindinės mūsų teikiamos paslaugos

Įmonių buhalterinė apskaita
 • Tvarkome juridinių asmenų (AB, UAB, MB, IĮ, VšĮ) buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės pateikimo.
 • Teikiame apskaitos paslaugas ūkininkams.
 • Tvarkome apleistą buhalterinę apskaitą.
 • Atliekame vyr. buhalterio funkciją.

ES struktūrinių fondų paramos apskaita
 • Vykdome iš ES fondų finansuojamų projektų finansinį administravimą.
 • Rengiame paraiškų biudžetus ir mokėjimo prašymus.

Dokumentų archyvavimas
 • Kokybiškai sutvarkome dokumentus pagal LR galiojančius teisės aktus,
 • Parengiame dokumentacijos planą,
 • Dokumentus susisteminame, sudedame į bylas,
 • Parengiame bylų vidaus aprašus, antraštinius ir baigiamuosius lapus,
 • Surūšiuojame bylas.

Įmonių finansinės veiklos analizė
 • Jūsų pageidavimu, remdamiesi duomenų bazių, finansinių ataskaitų duomenimis ir kitais informacijos šaltiniais, atliksime finansinės veiklos analizę, kuri padės plačiau ir visapusiškiau įvertinti esamą situaciją, atskleisti įmonės vidaus rezervus, plėtros galimybes ir ateities perspektyvas.

Mokesčių ir finansinės konsultacijos
 • Konsultuojame buhalterinės apskaitos vedimo,
 • finansinės atskaitomybės parengimo,
 • apskaitos optimizavimo,
 • mokesčių mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų ir darbo teisės klausimais.

Paslaugos gyventojams
 • Konsultuojame mokesčių klausimais asmenis dirbančius su verslo liudijimais ir pagal individualios veiklos pažymą.

 • Pildome gyventojų metines pajamų deklaracijas bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas.

Kitos paslaugos

a
Kompiuterių priežiūra

Prižiūrime bei teikiame konsultacijas informacinių technologijų klausimais. Parenkame ir įdiegiame Jums reikalingą programinę įrangą. Konfiguruojame tinklo bei interneto prieigos įrangą. Parenkame Jums tinkamą kompiuterinę įrangą.

b
Įmonių steigimas ir pardavimas

Rezervuojame laikiną įmonės pavadinimą VĮ „Registrų centras“. Suteikiame buveinės adresą registracijos metu. Paruošiame įmonės steigimo dokumentus. Paruošiame įmonės įstatus, užpildome reikiamas juridinių asmenų registro formas. Atidarome kaupiamąją sąskaitą.

c
Virtualaus biuro paslaugos

Suteikiame virtualų juridinio asmens registracijos adresą. Priimame ir persiunčiame korespondenciją. Priimame ir persiunčiame elektroniniu paštu faksogramas. Suteikiame įmonės kontaktinę informaciją skambinantiems bendra linija.

d
Verslo konsultacijos

Parengiame verlso planus inovacijoms įgyvendinti, finansinėms paskoloms gauti, ES struktūrinių fondų paramai gauti. Konsultuojame įmonių įsigijimo, pardavimo bei valdymo klausimais.